پیشنهادات و شکایات
لطفا هر گونه پیشنهاد و شکایتی دارید برای ما ارسال نمایید

گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي

طرف قرارداد كليه بيمه ها 

گواهينامه ارزشيابي اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

اطلاعات بيشتر

واحد آموزش دفتر تحقيق و پژوهش

بیماری فرآیند پیچیده ای است که جهت دستیابی به بهبود کامل نیازمند مشارکت همگانی وخالصانه تیم درمان بوده تا به تدبیر  و فراست آنان رنج و درد از جسم و روان بیمار گرفته شود , و به جای آن سلامت و بهبود در تن فرتوت او جایگرین شود .

اول قدمی که شرط تداوم بخشیدن به نعمت بازیافته صحت برای بیمار می باشد , آگاه و آشنا نمودن وی با علل بروز , روش های پیشگیری از ابتلا مجدد و نحوه صحیح استفاده از داروها و یا رژیم غذایی مناسب است و این مهم محقق نخواهد شد جز در سایه آموزش  صحیح و مداوم و مستمر بیمار در گذر از تمامی مراحل بیماری ( پذیرش , حین بستری و ترخیص ) البته جهت تضمین اثر بخشی و دقت آموزش های ارائه شده به بیمار نظام آموزشی کارکنان نیز باید همواره  به روز شده و افراد از آخرین دستورالعمل های اجرایی و روش های درمانی جدید آگاهی یابند . سیستم آموزش کارکنان با تعیین نیاز سنجی , تدوین برنامه توسعه فردی ( PDP ) شرکت در کلاس ها و کنفرانس های تخصصی , مطالعه کتابچه های آموزشی بدو خدمت و گاید لاین های معتبر و.... به منظور به روز کردن آموخته های پیشین دائما فعال بوده و نمایی دیگر از واحد آموزش بیمارستان را جلوه گر می سازد .

تشکیل و فعالیت دفنر آموزش و پژوهش بیمارستان و انجام پروژهای تحقیقاتی در این زمینه از دیگر فعالیت های واحد آموزش بیمارستان می باشد .

آموزش کارکنان

کارکنان سازمان منابع اصلی تماس میان بیماران , خانواده ها و ملاقات کنندگان محسوب می شوند به همین دلیل لازم است که آن ها برای اجرای نقش خود و شناسائی و کاهش خطرات , محافظت از دیگران و از خودشان و همچنین ایجاد محیط امکاناتی امن و محافظت شده ؛ آموزش و تعلیم ببینند بر همین اساس برنامه آموزشی بیمارستان در زمینه آموزش به کارکنان شامل :

1-     انجام نیازسنجی آموزشی از کارکنان

2-     تدوین و تکمیل کردن برنامه توسعه فردی توسط کارکنان

3-     تهیه تقویم آموزشی سالیانه بیمارستان برای تمامی کارکنان

4-     تهیه تقویم آموزشی درون بخشی برای تمامی بخش ها

5-     تهیه پمفلت و جزوات آموزشی

6-     ارزیابی و تعیین اثر بخشی آموزش های داده شده

آموزش بیماران

فرآیند آموزش به بیمار و همراهی آن ؛ به بیماران کمک میکند که در برنامه مراقبتی خودشان  مشارکت بهتری داشته باشند و تصمیمات آگاهانه ای بگیرند .

آموزش به بیمار زمانی صورت می گیرد و تاثیر گذار تر است که بیمار با پزشک و پرستار ارتباط موثر و متقابل داشته باشند .

آموزش موثر با ارزیابی نیازهای آموزشی بیمار و خانواده او شدنی می شود این ارزیابی مشخص می کند که نه تنها بیماران در خصوص چه نیازهای باید آموزش ببینند بلکه بهترین روش این آموزش ها را نیز تعیین می کنند .

با علم به این مهم بیمارستان امام حسین (ع) برنامه زیر را جهت آموزش موثر و کارآمد بیماران فعالیت های زیر را به اجرا در آورده است :

1-  انجام نیاز سنجی آموزشی از بیماران

2-  تهیه پمفلت ها ی آموزشی مورد نیاز بیماران

3-  آموزش زمان  ورود بیمار به بیمارستان در پذیرش

4-  آموزش بیمار حین بستری در بخش مربوطه

5-  آموزش بیمار در زمان بستری

6-  آموزش بیمار در موقع ترخیص از بیمارستان

7-  تبت آموزش های داده شده به بیماران در فرم مربوطه و پرونده بیمار

امید آنکه تلاشهای بی وقفه واحد آموزش بتواند گامی مثبت در روند تعالی و رو به رشد سیاست های اجرایی بیمارستان برداشته و باعث رضایت کارکنان و بیماران  و همراهیان بیمار شود و از این طریق نتیجه زحمات خویش را دریابد.

 

با تشکر

سوپروایزرآموزشی بیمارستان