پیشنهادات و شکایات
لطفا هر گونه پیشنهاد و شکایتی دارید برای ما ارسال نمایید

گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي

طرف قرارداد كليه بيمه ها 

گواهينامه ارزشيابي اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

اطلاعات بيشترسیستم نوبت دهی بیمارستان امام حسین (ع)

لطفا پس از انتخاب تخصص ، پزشك و يك نوبت در جدول زمانبندي بر روي دكمه «بعدي» در انتهاي صفحه كليك كنيد
دپارتمان(تخصص):
پزشک:
لطفا پس از انتخاب تخصص ، پزشك و يك نوبت در جدول زمانبندي بر روي دكمه «بعدي» كليك كنيد