پیشنهادات و شکایات
لطفا هر گونه پیشنهاد و شکایتی دارید برای ما ارسال نمایید

گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي

طرف قرارداد كليه بيمه ها 

گواهينامه ارزشيابي اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

اطلاعات بيشتر

فايل ها:
تغذيه در دوران بارداري و شيردهي
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 1.06 MB دانلود 470
تغذيه با شير مادر
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 117.82 KB دانلود 231
شير مادر و مادران شاغل
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 20.58 MB دانلود 277
راه هاي عملي افزايش شير مادر
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 3.72 MB دانلود 333
مادران شاغل
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 4.46 MB دانلود 209
كيفيت شير مادر
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 96.71 KB دانلود 322
روش مراقبت كانگرو مادر
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 113.81 KB دانلود 267
گريه در شير خواران
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 3.64 MB دانلود 236
فيزيولوژي شيردهي
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 1.58 MB دانلود 298
breastfeeding positions
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 2.72 MB دانلود 237
breastfeding is best
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 1.17 MB دانلود 333
بيماري هاي مادر و كودك
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 659.5 KB دانلود 252
اقدامات بيمارستان دوستدار كودك
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 1.59 MB دانلود 319