پیشنهادات و شکایات
لطفا هر گونه پیشنهاد و شکایتی دارید برای ما ارسال نمایید

گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي

طرف قرارداد كليه بيمه ها 

گواهينامه ارزشيابي اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

اطلاعات بيشتر

فايل ها:
زنجيره انتقال خون
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 10.13 MB دانلود 179
prevention of nosocomial infections
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 2.54 MB دانلود 172
2 prevention of nosocomial infections
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 3.1 MB دانلود 234
nosocomial infections
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 5.77 MB دانلود 167
مديريت پسماندهاي پزشكي
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 2.25 MB دانلود 167
isolation
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 1.34 MB دانلود 253
disinfectant usage emam hosein
تاريخ 1393-06-19 اندازه فايل 3.83 MB دانلود 192