پیشنهادات و شکایات
لطفا هر گونه پیشنهاد و شکایتی دارید برای ما ارسال نمایید

گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي

طرف قرارداد كليه بيمه ها 

گواهينامه ارزشيابي اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

اطلاعات بيشتر

پیام ریاست بیمارستان

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان که افتخار میزبانی هم میهنان گرامی را به ما عطا نموده و در راه دستیابی به هدف مقدس طبابت و درمان مراجعین محترم یاریگر ما بوده است. امیدوارم به مدد لطف الهی و تعهد و تخصص کارکنان این بیمارستان علاوه بر نیل به بهبودی و رضایتمندی از تیم درمانی خاطره ای خوش از ایام اقامتتان در این بیمارستان برای شما به یادگار بماند.