توجه نمایید شماره بیمه جهت انواع بیمه ها به شرح زیر می باشد:

1-بیمه خدمات درمانی (بیمه سلامت-خویش فرمای ایرانیان-روستایی-سایر اقشار-کارکنان دولت)

شماره بیمه خدمات درمانی همان کد ملی فرد بیمه شده می باشد.

2-بیمه تامین اجتماعی

شماره بیمه دفترچه های تامین اجتماعی، کد 16 رقمی موجود در صفحه ی اول دفترچه می باشد. (توجه نمایید که 10 رقم اول شماره ی بیمه ی شما، همان کدملی شما است)

در صورتی که در قسمت تاریخ اعتبار عبارت "آخرین برگ دفترچه " نوشته شده است تاریخ اعتبار دفترچه را آخرین روز سال وارد نمایید. مثلا 1398/12/29

tamin

3-بیمه نیروهای مسلح

niro