گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي

طرف قرارداد كليه بيمه ها 

گواهينامه ارزشيابي اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

اطلاعات بيشتر

پیام ریاست بیمارستان

بیمارستان امام حسین (ع) مشهد مصمم است که در افق سه ساله (1395) با بهره گیری از امکانات و فن آوری های روز دنیا و با تکیه بر سرمایه های ارزشمند منابع انسانی خود به عنوان برترین بیمارستان ن.م و در شرق کشور و یکی از با کیفیت ترین بیمارستان های استان خراسان مطرح باشد.