پیشنهادات و شکایات
لطفا هر گونه پیشنهاد و شکایتی دارید برای ما ارسال نمایید

گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي

طرف قرارداد كليه بيمه ها 

گواهينامه ارزشيابي اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

اطلاعات بيشتر

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

پمفلت های آموزشی

دريافت گواهينامه ارزيابي HIS

Copy of istock 00000 12 

 دريافت گواهينامه ارزيابي HIS

بيمارستان برتر نظام حاكميت باليني

01

كسب عنوان بيمارستان برتر نظام حاكميت باليني

گواهينامه ISO 9001/2008

123-1

كسب گواهينامه ISO 9001/2008 در مديريت كيفيت

گواهينامه درجه يك عالي ارزشيابي

2

كسب گواهينامه درجه يك عالي ارزشيابي در سال 90

مكان ما

اطلاعات تماس

شماره تلفن بيمارستان :  05132787001

شماره پيامك  :                 30001845

ايميل  :                       hospital@imhh.ir