پیشنهادات و شکایات
لطفا هر گونه پیشنهاد و شکایتی دارید برای ما ارسال نمایید

گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي

طرف قرارداد كليه بيمه ها 

گواهينامه ارزشيابي اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

اطلاعات بيشتر

داراي گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي طرف قرارداد كليه بيمه ها

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

دريافت لوح معتبر بيمارستان دوستدار كودك

كسب مقام اول در اجراي طرح انطباق

دریافت گواهينامه اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

پمفلت های آموزشی

گواهینامه ارزیابی عملکرد HIS

Copy of istock 00000 12 

گواهینامه ارزیابی عملکرد HIS سال 1395

بيمارستان برتر نظام حاكميت باليني

01

كسب عنوان بيمارستان برتر نظام حاكميت باليني

گواهينامه ISO 9001/2008

123-1

كسب گواهينامه ISO 9001/2008 در مديريت كيفيت

گواهينامه درجه يك عالي ارزشيابي

2

كسب گواهينامه ی درجه يك عالي ارزشيابي 1395

مكان ما

اطلاعات تماس

آدرس  :  خراسان  رضوی - مشهد مقدس - خیابان شهید مفتح 18 - خیابان وحید 5

تلفن  :  05132787001

سامانه ی پيامك  :  30001845

ايميل  :  hospital@imhh.ir